กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 วิสัยทัศน์
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม .
ผลิตภัณฑ์ตำบล .
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ .
สถานที่สำคัญ .
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 ส่วนการศึกษาฯ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง จังหวัดสุรินทร์  
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเชิงปฏิบัติการ ของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง ประจำปี 2560 ระหว่าง 8-11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียงและจังหวัดเพชรบุรี
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเชิงปฏิบัติการ ของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง ประจำปี 2560 ระหว่าง 8-11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียงและจังหวัดเพชรบุรี
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวันสตวาร (๑๐๐ วัน) ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ วัดปราสาทขุมดิน หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวันสตวาร (๑๐๐ วัน) ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ วัดปราสาทขุมดิน หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
โครงการอบรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ และร่วมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีงบประมาณ 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
โครงการอบรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ และร่วมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีงบประมาณ 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
 
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนเพื่อความสมานฉันท์ปรองดองของคนในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 8-27 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนเพื่อความสมานฉันท์ปรองดองของคนในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 8-27 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
หน่วยแพทย์ อาสาสมัครสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) ณ. โรงเรียนบ้านระเวียง
หน่วยแพทย์ อาสาสมัครสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) ณ. โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา" ตำบละรเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
พิธีบำเพ็ญกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วัดบ้านปราสาทขุดดิน หมู่ที่่ ๔ ต.หนองหลวง
พิธีบำเพ็ญกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วัดบ้านปราสาทขุดดิน หมู่ที่่ ๔ ต.หนองหลวง
 
ภาพกิจกรรม
___________________________________________________________________________________________________________________
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.  
  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป  
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615  
  องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 32130
โทรศัพท์ 0-4458-8670 , โทรสาร 0-4458-8670