กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 วิสัยทัศน์
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม .
ผลิตภัณฑ์ตำบล .
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ .
สถานที่สำคัญ .
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 ส่วนการศึกษาฯ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง จังหวัดสุรินทร์  
พิธีบำเพ็ญกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วัดบ้านปราสาทขุดดิน หมู่ที่่ ๔ ต.หนองหลวง
พิธีบำเพ็ญกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วัดบ้านปราสาทขุดดิน หมู่ที่่ ๔ ต.หนองหลวง
"รวมพลังแห่งความภักดี" วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ.หน้าที่ว่าการอำเภอโนนนารายณ์
ธีลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บ้านแก่นขาม หมู่ที่ ๑๓  วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ธีลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บ้านแก่นขาม หมู่ที่ ๑๓ วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 
ธีลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บ้านนกเค้า หมู่ที่ ๑๒  วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ธีลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บ้านนกเค้า หมู่ที่ ๑๒ วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙
พิธีลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บ้านระเวียง หมู่ที่ ๑๑  วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙
พิธีลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บ้านระเวียง หมู่ที่ ๑๑ วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙
พิธีลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บ้านซาต หมู่ที่ ๑๐ วันที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
พิธีลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บ้านซาต หมู่ที่ ๑๐ วันที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
 
ภาพกิจกรรม
___________________________________________________________________________________________________________________
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.  
  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป  
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615  
  องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 32130
โทรศัพท์ 0-4458-8670 , โทรสาร 0-4458-8670