กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 วิสัยทัศน์
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม .
ผลิตภัณฑ์ตำบล .
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ .
สถานที่สำคัญ .
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 ส่วนการศึกษาฯ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง จังหวัดสุรินทร์ คำขวัญที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ " ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม" ของนายทรงยศ กาฬบุตร หัวหน้าฝ่ายโยธา เทศบาลตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ  
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเชิงปฎิบัติการ
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเชิงปฎิบัติการ
โครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
โครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
อบต.ระเวียง  รวมใจ ทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙
อบต.ระเวียง รวมใจ ทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙
 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนตำบลระเวียงในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง  อำเภอโนนนารายณ์  จังหวัดสุรินทร์
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนตำบลระเวียงในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
หน่อยแพทย์อาสาสมัครสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี่(พอ.สว.)วันที่ ๒ เดอืน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านระเวียง
หน่อยแพทย์อาสาสมัครสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี่(พอ.สว.)วันที่ ๒ เดอืน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา"
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน  ของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียงและผู้นำชุมชน  ประจำปี 2560  ระหว่างวันที่ 28-31  มีนาคม 2560
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียงและผู้นำชุมชน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2560
 
ภาพกิจกรรม
___________________________________________________________________________________________________________________
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.  
  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป  
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615  
  องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 32130
โทรศัพท์ 0-4458-8670 , โทรสาร 0-4458-8670